27 Nisan 2010 Salı

1.Uluslararası Doğa Koleji Tiyatro Festivali Programı/Yarışma Değil Buluşma


“YARIŞMA DEĞİL BULUŞMA”

-Program-Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Bölümü, 3 Mayıs-11 Haziran  tarihleri arasında Beykoz, Acarkent , Üsküdar ve Sarıyer kampüslerinde Türkiye’den ve yurtdışından ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılım göstereceği öğrenci tiyatrosu festivali düzenliyor. Uluslararası festivale Romanya, Macaristan, Portekiz, Makedonya, Belçika ve Bulgaristan’dan toplam 8 ayrı okul katılım gösterecektir.

21 Nisan 2010 Çarşamba

7.EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI ve Eğitimde Haklarımız Var Çalışma Grubu

17 Nisan Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi'nde düzenlenen 7.EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSINDA "Rekabetçi Olmayan Sanat Festivalleri İçin Model Önerisi: Yarışma Değil Buluşma" adlı sunumu yaptım. Her yıl Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından düzenlenen konferansa 2.kez katılıyorum. Geçen yıl Oyun-Drama-Tiyatro Müfredat Modeli adlı sunumla konferansa katılmıştım. Bu yıl yaptığım sunumda 25'e yakın eğitimci vardı, Türkiye'nin değişik illlerinden gelen öğretmenlerle projelerimiz ve tiyatro bir yarışma degildir kampanyası hakkında sohbet etme fırsatım oldu. 


Aynı zamanda Eğitimde Haklarımız Var (http://www.egitimdehaklarimizvar.org) çalışma grubu ile tanışma fırsatımız oldu. Aşağıda çalışma grubu hakkında bazı bilgileri aktarmak istiyorum. 


 ERG'de de sunumu yapılan Yarışma Değil Buluşma konseptinin tüm Türkiye'de yaygınlaşması dileklerimle! Gerçek anlamda ve sahici bir eğitim reformunun katılımcı bir aktivist süreçle örüleceğini düşünüyorum. 

  Aşağıdaki bilgiler http://su-erg.advancity.net/ sitesinden alınmıştır.

Eğitim hakkı yalnızca eğitime erişim hakkıyla sınırlı tutulamayacak temel bir insan hakkıdır. Çocukların uluslararası insan hakları belgeleriyle korunma altına alınmış tüm hakları, eğitim ortam ve süreçlerinde de geçerlidir.Eğitimde Haklar çalışmaları bu noktadan hareketle, çocukların kaliteli bir eğitim alması ile eğitim süreç ve ortamlarında saygı görmesinin de eğitime erişebilmesi kadar önemli olduğu savunuyor.

Çocuklar salt okul kapısından girdiler diye insan haklarını yitirmezler.”
 BM Çocuk Hakları Komitesi, Genel Yorum I

Akademisyenler, hukukçular, öğretmenler ve eğitim ile insan hakları alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Eğitimde Haklar Çalışma Grubu, Eğitimde Haklar çalışmalarını iletişim ve savunu etkinlikleri ile daha geniş kitlelerle paylaşmayı sürdürüyor.
 


“Çocuk ya da yetişkin tüm insanlar, devletin, sınırları içinde yaşayan farklı özellik ve konumlara sahip bireylere eşit mesafede durduğu, herkese topluma eşit katılım olanağı tanıdığı, farklılıklara saygı duymayı, bireylerin kendi düşüncelerini geliştirmesini ve ifade etmesini teşvik ettiği bir toplumda yaşasın istiyoruz. Bunun, devletin eğitimi temel bir insan hakkı olarak tanıyıp bu hakkın gereklerini yerine getirmesiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz.”

Eğitimde Haklarımız Var! Bildirgesi ve Öneriler Dosyası


Bir hakkın mevzuat yoluyla güvence altına alınabilmesi için hak sahiplerine yeterli hak arama yolları da sunulması gerekir. Oysa Eğitimde Haklarçalışmalarının bulguları gösteriyor ki mevzuat, yaptırıma bağlanmayan düzenlemeler, caydırıcı olmayan yaptırımlar ve zahmetli, masraflı ya da karmaşık hak arama yolları içeriyor. Bu nedenle, hak sahiplerinin güçlendirilmesinin önemi daha da artıyor. Hak sahiplerinin haklarını bilmelerine, ihlalleri tanımalarına ve hak arama yöntem ve süreçlerinden haberdar olmalarına katkıda bulunmak amacıyla veliler için hazırlananİlköğretimde Haklarımız Var! İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları Kılavuzu Temmuz 2009'da tarihinde yayımlandı. Başta barolar ve eğitim sendikaları yoluyla olmak üzere, kılavuzun yaygınlaştırılması sürüyor. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik hazırlanan Eğitimde Haklarım Var! kitapçığı ise, Kasım 2009’da çocuklarla yapılan etki değerlendirme çalışmasının ardından revize edilerek Mart 2009’da yayımlandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca iki web sitesi hazırlandı. Çocuklara yönelik hazırlanan www.egitimdehaklarimizvar.org sitesi interaktif bir sanal okul ortamında çocuklara eğitim ortam ve süreçlerindeki haklarını ve hak arama yollarını öğretmeyi hedefliyor. Yetişkinlere hitap edecekwww.egitimdehaklar.org sitesinde ise temel bir insan hakkı olan eğitim hakkının temel bileşenlerine dair bilgi, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara erişim, Eğitimde Haklar! çalışmalarının yasal dayanağını oluşturan uluslararası insan hakları belgelerine kapsayan bir çevrimiçi kütüphane ve konu terminolojisinin daha iyi anlaşılması için hazırlanmış bir sözlük bulunuyor. 

İstanbul Üniversitesi Drama Kulübü’ndeki eğitim seminerleri devam ediyor!İstanbul Üniversitesi Drama Kulübü’ndeki eğitim seminerleri devam ediyor!

İstanbul Üniversitesi bünyesinde bu yıl kurulan Drama Kulübü’nün, kulüp  üyelerine yönelik temel drama eğitimi için 27 Mart 2010 tarihinde Bülent Sezgin ile birlikte yürüttüğü drama çalışmasının ikinci ayağı da 10 Nisan 2010’da Öğrenci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Temel metinlerin tartışıldığı ve teorik bilgilendirmenin yapıldığı ön hazırlık çalışmasının yanı sıra 25 oyun eşliğinde drama eğitimi ve yaratıcı drama ile ilgili çalışmaların uygulandığı eğitim etkinliğinden sonra gerçekleşen ikinci çalışmada dikkat alıştırmalarının yanı sıra oyuncuların sahne üzerindeki uyumunu sağlayan, vücut kullanımını geliştiren ve oyuncunun özgüvenini arttıran oyunlara ağırlık verildi.

Yaratıcılığı ve grup çalışmasını ön plana alan yaratıcı drama çalışmaları sonrasında oluşum ve değerlendirme aşamaları grupça yapıldı. Aynı zamanda tiyatral çalışmalar da yapan Drama Kulübü üyelerini çalıştıran Bülent Sezgin, dramanın tiyatro ile örtüşen noktalarına dikkat çekti. Çalışmada dramada başvurulan temel oyunların tiyatro çalışmalarına katkı sunabilecek tekniklerine değinildi.

Çalışmanın ısınma aşamasında aşağıda açıklaması yapılan etkinlikler yapıldı.

Benim sözlerim, onun elleri:
İki kişi eş olur ve birisi ellerini diğerinin kollarının altından geçirir. Amaç sözlere uygun bir şekilde konuşmayı jestlerle anlatmaktır. Örneğin, yemek tarifi yapan birisinin jestleri canlandırılır, bir haber spikeri, cep telefonu ile konuşan birisi, alışverişten dönen ev hanımları vb. İki kişinin uyumu açısından oldukça geliştirici ve zevkli bir oyundur. İkinci aşama olarak önce jest, sonra söz çalışması da yapılabilir.

Bedeni kullanarak geometrik cisimler (üçgen, daire, kare, yıldız vb.) ve sayılar (22,11, 90, 100 vb.) oluşturma oyunu:
Amaç hem yaratıcılığı sağlamak hem de bireyler arasındaki iletişimi artırmaktır. Eğitmenin talimatlarına göre her grup söylenen sayıyı veya cismi yapar. Daha sonra da gruplar birbirlerinin yaptıklarını taklit ederek yaparlar. Bedensel anlatımın keşfedilmesi açısından oldukça zevkli bir çalışmadır.

Ön hazırlık çalışması ve ardından yapılan iki eğitim çalışmasında da uygulanan etkinliklerin hedefleri, özellikleri, nasıl kullanılacağı ve uygulama şekilleri ile ilgili bilgiler verildi. Çalışmanın son aşamasında temel olarak rol oynama ve doğaçlama teknikleri üzerinde duruldu.

Rol Oynama ve Doğaçlama Teknikleri olarak aşağıdaki başlıklar üzerinde duruldu.

 1. Genel bir temadan yola çıkılarak yapılan serbest doğaçlama.
 2. Bir sinopsisten (kurgusal izlekten) yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 3. Geriye dönüş tekniği kullanılarak yapılan doğaçlama.
 4. Zincirleme doğaçlama ve olasılıkçı doğaçlama tekniği.
 5. Salt başı ve sonu bilinen bir fotoğrafın ara öyküsünü çıkarma ve doğaçlama.
 6. Bir öyküden yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 7. Bir şiirden yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 8. Bir masaldan yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 9. Bir anıdan veya bireysel tanıklıktan yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 10. Bir müzikten yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 11. Bir gazete haberi veya reklâmdan yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 12. Bir atasözü veya deyimden yola çıkarak doğaçlama.
 13.  “Donuk bir imgeden”, bir resim veya fotoğraftan yola çıkılarak yapılan doğaçlama.
 14. Müze doğaçlamaları. 

Drama Kulübü üyelerinin temel çalışmalarının yanı sıra yeni bir etkinliğe daha imza atıyor 22 Nisan tarihinde Yrd. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu'nun sunacağı Drama üzerine temel kuramların konu edileceği seminerimiz ÖKM Tiyatro Salonunda saat 14.00’da gerçekleştirilecektir. Seminer katılmak isteyen herkese açıktır.

5 Nisan 2010 Pazartesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DRAMA KULÜBÜ çalışmaları başladı...


 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DRAMA KULÜBÜ 
 
İstanbul Üniversitesi bünyesinde bu yıl kurulan Drama Kulübü,  Öğrenci Kültür Merkezi’nde kulüp üyelerinin temel drama eğitimi ve yaratıcı drama öğrenmeleri için 27 Mart 2010 tarihinde Bülent Sezgin ile birlikte bir drama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma öncesinde katılımcı üyeler drama ile ilgili temel metinleri okuyup tartışmış ve çalışmaya gelirken gerek drama eğitimi gerekse yaratıcı drama ile ilgili belli bir farkındalığa erişmişlerdi. Çalıştırıcı daha önce de Drama Kulübü üyeleri ile bir araya gelmiş, açıklayıcı bilgiler vermiş ve örneklerle anlatımını zenginleştirmişti.     

Uygulamaya geçilmeden önce oyun-drama-tiyatro kavramları üzerine konuşuldu. Drama çalışmalarının amaçları hakkında açıklamalarda bulunuldu. Temel drama terimleri, eğitici drama ile yaratıcı dramanın temel farkları ve drama etkinliğinin tiyatro ile kesişen noktaları üzerinde duruldu.       

Drama çalışmasının bir parçası olan vücut çalışmalarını çeşitleyerek özellikle fiziksel aksiyon ve imajinasyon çerçevesinde tiyatrallik ile ilişkilendiren Bülent Sezgin çalışmalarda konsantrasyonu sağlayıcı egzersizleri ön planda tuttu.     

 
Çalışmada sırasıyla, tanışma oyunları ve güven çalışmaları  gerçekleştirildi. Ayrıca drama çalışmasında, Bülent Sezgin'in Oyun-Drama-Tiyatro Etkinlikleri adlı müfredat çalışması kitabında bulunan yaklaşık 25 oyun oynandı. Çalıştırıcı temel çalışmaları yaptırırken her çalışma parçasının dramadaki yerini ve hedefini açıkladı. Bu çalışmalar sonucu drama kulübü üyelerinin etkinliğe katılarak bir etkileşim sürecinde bulunmalarını, drama tekniklerini yaşayarak öğrenmelerini ve drama ile yaratıcı drama ayırımını öğrenmeleri sağlanmıştır.     

Doğaçlama çalışmalarının da ağırlıklı olarak yer alacağı  çalışmanın ikinci ayağı 10 Nisan 2010’da Bülent Sezgin ile birlikte gerçekleşecektir.